Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Rozumiem

RODO i polityka cookies

Polityka prywatności i cookies Aquila Hotele sp. z o.o. Holiday Inn Józefów

 

Aquila Hotele sp. z o.o. („Aquila”, „Hotel”, „My”, „Administrator”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i zabezpieczenia danych osobowych. Polityka prywatności opisuje w jaki sposób, dlaczego oraz jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe. Polityka prywatności określa również prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Hotel przetwarza dane osobowe Gości, kontrahentów oraz innych osób, które są zainteresowane usługami Hotelu lub z nim współpracują. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, ponieważ określa on Państwa prawa.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  Aquila Hotele sp. z o.o. ul. Telimeny 1, 05420 Józefów, Polska KRS nr 0000207487.

W zakresie w jakim dane osobowe Gości Hotelu są wykorzystywane dla celów programu lojalnościowego prowadzonego przez InterContinental Hotels Group (“IHG”), administratorem danych osobowych członków tego programu jest Six Continents Hotels, Inc., spółka działająca w ramach IHG. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności International Hotel Group PLC dostępnej na stronie https://www.ihg.com/content/us/en/customer-care/privacy_statement#16

 

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach:

1. Dane osobowe Gości Hotelu

Przetwarzamy dane osobowe Gości w celu świadczenia usług hotelarskich i towarzyszących. Przetwarzamy dane osobowe nie tylko osób, które zawarły z nami bezpośrednio umowę o świadczenie usług hotelarskich, ale również osób, które towarzyszom naszym Gościom lub są beneficjantami usług Hotelu (np. są gośćmi odbywającego się w Hotelu eventu lub przyjęcia). Przetwarzamy również dane osobowe Gości dla celu poprawy jakości naszych usług, przewidywania zapotrzebowania na nasze usługi w przyszłości oraz spełnienia standardów sieci Holiday Inn.

Dane osobowe naszych Gości przetwarzamy również dla celów podatkowych (np. w związku z wystawieniem faktury VAT) i innych celów wynikających z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości).

Przetwarzamy również dane osobowe Gości w ramach monitoringu wizyjnego. Monitoring ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Gościom Hotelu oraz innym osobom przebywającym na jego terenie. Monitoring zabezpiecza również mienie znajdujące się na terenie Hotelu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Gości jest przede wszystkim umowa o świadczenie usług hotelarskich lub towarzyszących (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy również dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Hotel oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje podstawę prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

2. Dane osobowe osób zainteresowanych usługami Hotelu

Przetwarzamy dane osobowe osób, które są zainteresowane naszymi usługami – np. kontaktują się z nami telefonicznie czy wypełniają formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi usługami, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Dane osobowe osób zawierających umowy z Hotelem

W przypadku zawierania z Hotelem umowy o współpracy lub jakiejkolwiek innej umowy, której stroną jest Aquila, Hotel przetwarza dane osobowe osób reprezentujących naszego kontrahenta w celu wykonania tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4.Dane osobowe osób, które wniosły reklamacje lub skargę bądź osób, z którymi mamy spór prawny

Jeżeli reklamacja lub skarga zostanie wniesiona w związku z naszymi usługami, będziemy przetwarzać dane osobowe dla celów jej rozpatrzenia. W przypadku osób, z którymi Administrator ma spór prawny przetwarzamy dane osobowe w celu dochodzenia i obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

5. Dane osobowe w procesach rekrutacyjnych

Przetwarzamy również dane osobowe kandydatów do pracy w ramach procesów rekrutacyjnych. Dane te przetwarzamy na podstawie obowiązków prawnych oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie w jakim ma dojść do zawarcia umowy z kandydatem do pracy, dane przetwarzamy również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Jaka jest konsekwencja niepodania danych?

W przypadku odmowy podania danych osobowych świadczenie usług hotelarskich, zawarcie umowy czy nawiązanie kontaktu przez Hotel nie będzie możliwe.

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dla celów prowadzenia przez nas działalności, możemy powierzać dane osobowe naszym podwykonawcom lub udostępniać dane naszym partnerom. Nasi podwykonawcy i partnerzy mogą w szczególności otrzymywać dane osobowe jeżeli świadczą na naszą rzecz następujące usługi:

 1. Księgowe i audytorskie,
 2. Bankowe i  ubezpieczeniowe,
 3. ochroniarskie,
 4. taksówkowe lub przewozowe,
 5. informatyczne i programistyczne,
 6. prawne.

Odbiorcami danych mogą być również podmioty państwowe (np. policja czy sądy) jeżeli zwrócą się o udostępnienie takich danych.

W przypadku korzystania z programu lojalnościowego, odbiorcą danych mogę być również spółki IHG lub inne podmioty działające w ramach sieci hoteli IHG.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawie danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z Hotelem korespondencyjnie na adres: Aquila Hotele sp. z o.o. ul. Telimeny 1, 05420 Józefów, Polska lub drogą elektroniczną na adres iod@holiday.aquila.pl

 

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Macie Państwo następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, masz również prawo żądać informacji jak długo Twoje dane będą przetwarzane). Niniejsza polityka prywatności stanowi realizację prawa do informacji.
 2. Prawo wnieść skargę do nas odnośnie do przetwarzania Twoich danych oraz możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa (https://uodo.gov.pl/).
 3. Prawo otrzymać kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
 4. Prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania.
 5. Możesz również wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Masz prawo żądać sprostowania lub poprawiania Twoich danych osobowych.
 7. Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Każde żądanie dostępu do danych powinno być wystosowane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby składającej żądanie, będziemy mogli prosić o uzupełnienia żądania, w szczególności o niezbędne dane identyfikacyjne.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Hotel będzie przetwarzał dane osobowe przez następujący okres:

 

Cele przetwarzania

Okres przetwarzania danych

Świadczenie usług hotelarskich

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po jej zakończeniu dane będziemy przetwarzać przez 6 lat. 

 

Inne umowy

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy

oraz przez 6 lat po jej zakończeniu.

 

Procesy rekrutacyjne

Będziemy przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy przez cały okres procesu rekrutacyjnego i

1 rok od jego zakończenia.

 

Reklamacje i skargi

Będziemy przetwarzać dane osobowe w związku ze skargami lub reklamacjami przez 6 lat od dnia

ich złożenia lub zakończenia procesu reklamacyjnego. 

 

Nawiązanie kontaktu

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres 3 lat od dnia nawiązania kontaktu.

 

 

Polityka Cookies

Informacje podstawowe

 

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

 

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Hotel?

Hotel wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Hotel wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

 

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Hotel?

Hotel używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

 

Dlaczego Hotel wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Hotelowi do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Hotel wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia przesłania zapytań przez formularz oraz prawidłowego wyświetlania strony.

Hotel wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Hotel na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Hotel. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Hotelowi na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Hotel wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

 

Czy Hotel sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Hotel nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

 

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

 

Czy korzystanie z naszej strony jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość przesłania komunikatów do nas.

 

Odsyłacze do innych stron internetowych

Hotel nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) na naszej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.